Kurser i førstehjælp til virksomheder og private

Det må gerne

være sjovt

at lære noget

alvorligt

Kurser i førstehjælp til medarbejdere og privatpersoner

Jeg hedder Marion Frederiksen og hjælper virksomheder med at uddanne medarbejderne i førstehjælp. Jeg underviser også privatpersoner, der skal eller vil kunne førstehjælp – fx til kørekort.

FN’s verdensmål og førstehjælp

Det er et mål at nedbringe dødsfald blandt børn under fem år. Generel udbredelse af viden om førstehjælp øger lige adgang til sundhed.

Læs mere

Mførstehjælp i pressen

Jeg blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis den 10. februar 2022, da jeg underviste medarbejdere fra jobcenter Frederikssund.

Undervisningen var arrangeret i samarbejde med LOF Frederikssund, der går ud og henvender sig til firmaer, for at høre om de er interesseret i undervisning i førstehjælp. 

Til virksomheder

7-timerskursus

Kurset varer typisk en arbejdsdag i virksomheden. Der er plads til op til 16 deltagere, der får en grundig gennemgang.

Til privatpersoner

Førstehjælp til kørekort

Det er obligatorisk at tage et otte timers kursus i førstehjælp i forbindelse med, at man tager kørekort.

Deltagerne siger

Bevola

Det var fint, det var en sygeplejerske, der underviste. Der var noget faglig tyngde bagved, og det blev ikke så konsulentagtigt.

Jeg havde ikke været på førstehjælpskursus i 20 år og har fået det genopfrisket. Det var praktikken i det, der var rigtig god.

Det var vanvittigt godt, at det med hjertestarter var med. Det havde jeg aldrig prøvet før.

Kommer man ud i en situation, hvor man rent faktisk skal bruge sådan en, så tror jeg man ville stå meget famlende, hvis man ikke havde prøvet den på en dukke.

Lars Rasmussen, deltager i førstehjælpskursus gennem virksomheden Bevola i Ringsted

Bevola

Det var rimeligt underholdende.

Det var ikke så tungt. Jeg havde frygtet, jeg ville sidde og falde i søvn, men det gjorde jeg ikke. Jeg har prøvet sådan noget før, hvor man sidder og er ved at falde i søvn.

Det var godt og indholdsrigt, og man lærte mange gode ting, som jeg håber, man kan huske, når man kommer hjem også.

Det med hjertestarten havde jeg ikke styr på i forvejen. Det med at blæse og give hjertemassage har jeg prøvet for nogle år siden, men det var meget godt at få det genopfrisket.

Brian Hansen, deltager i førstehjælpskursus gennem virksomheden Bevola i Ringsted


Kvalitet i undervisningen

Jeg brænder for førstehjælp og gør en dyd ud af, at det skal være en lærerig, nærværende og ikke mindst sjov dag på mine kurser.

Førstehjælp handler i høj grad om at få erfaringer i hænderne, hvis man en dag skulle få brug for at redde et liv.

Jeg er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører

FN’s verdensmål

Mførstehjælps arbejde falder ind under FN’s verdensmål nummer 3 – Sundhed og trivsel. Der er to delmål, der særligt har med førstehjælp at gøre. Hvis din virksomhed arbejder med verdensmål nummer 3, er førstehjælpskurser til medarbejderne en understøttelse af målet.

Delmål 3.2 – Stop forebyggelige dødsfald blandt børn under fem år

Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald per 1.000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald per 1.000 levendefødte børn.

Se kurset Basal førstehjælp til børn

Delmål 3.8 – Giv alle adgang til lægehjælp

I arbejdet med at give alle adgang til lægehjælp foreslår man at måle på antallet af borgere, der har fået undervisning i førstehjælp. I det arbejde vil Mførstehjælp både undervise og inspirere til at tilegne sig færdigheder i førstehjælp.