Førstehjælp på erhvervsuddannelser

Førstehjælp på erhvervsuddannelser – 12 timer

Dette kursus er til jer, der går på en uddannelse, hvor I har brug for at få et certifikat i førstehjælp. I ønsker at kunne give livreddende førstehjælp. Kurset kommer grundigt rundt om mange typer af førstehjæp.

Selv om emnet er alvorligt, er det et kursus med masser af sjov og grin. Det er et nærværende kursus, hvor du arbejder sammen med de andre på kurset, og alle får prøvet alle øvelser.

Der kan være op til 16 kursister ad gangen på dette kursus.

Vi gennemgår

  • Basal genoplivning – hjertelungeredning
  • Brug af hjertestarter
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp ved ulykker, blødninger og skader på bevægeapparatet
  • Førstehjælp ved kemiske og temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme

Pris kr. 10800,-

Samlet pris for kurset inklusiv materialer og certifikat, eksklusiv moms og kørsel.

Op til 16 deltagere.

Varighed: 12 timer