Førstehjælp til privatpersoner

Kurser i

førstehjælp

til privatpersoner

Kan I samles mindst ti og maksimalt 16 personer, kommer jeg og holder førstehjælpskursus for jer, der hvor I er. Jeg arrangerer både kurser af fire og syv timers varighed med og uden certifikat.

Medborger-førstehjælp

Kursus på syv timer anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd som basis for alle.

Førstehjælp ved hjertestop

Kursus på fire timer med særligt fokus på hjertestop og betjening af hjertestarter.

Førstehjælp ved hjertestop og ulykker

Kursus på seks timer med fokus på hjertestop og førstehjælp ved ulykker i trafikken.

Basal førstehjælp til børn

Fire timers kursus med særligt fokus på førstehjælp til børn.

Førstehjælp til kørekort

Lovgivningen kræver, at man i forbindelse med, at man tager kærekort, gennemfører et otte timers kursus i førstehjælp.

Opdatering: hjertestop

Kursus til opdatering af basisuddannelse inden for 24 måneder.

Opdatering: hjertestop og ulykke

Kursus til opdatering af basisuddannelse inden for 24 måneder.

Knallertkørekort til unge

Førstehjælp til unge der skal tage knallertkørekort.